Освітній процес

Робочі програми навчальних дисциплін 2022-2023 н.р.

1.1.1 Філософія наук та інновацій

1.1.2 Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та соціокультурних системах

1.1.3 Когнітивні технології прогнозування стану соціотехнічних та соціокультурних систем

1.2.1 Правове, економічне, інформаційне забезпечення наукових досліджень

1.2.2 Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти

1.3.1 Тенденції розвитку та сучасний міждисциплінарний науковий дискурс з галузі 01 “Освіта/Педагогіка”

1.3.2 Професійна майстерність викладача закладу вищої освіти

1.3.3 Проектування освітніх програм та технологій

1.3.4 Вплив ОІС на успішність особистісного розвитку та професійного становлення майбутніх фахівців

1.3.5 Математичне моделювання в наукових дослідженнях

1.4.1 Англійська мова науковго спрямування

1.4.2 Академічне письмо англ. мовою

1.5.1 Фахова науково-педагогічна практика

1.5.1 Фахова науково-педагогічна практика

2.1.1. Особливості діяльності викладача ЗВО

2.1.2. Психологія карєрного зростання

2.1.3 Стрес-менеджмент

1.1.2 Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та соціокультурних системах_PhD_план2022

1.1.3 Когнітивні технології прогнозування стану соціотехнічних та соціокультурних систем_PhD_план2022

Робочі програми навчальних дисциплін 2021-2022 н.р.