Наукова школа

У березні 2021 року відповідно рішення вченої ради НАУ створено першу в історії технічних закладів вищої освіти України наукову школу “Педагогічна майстерність викладача вищої технічної освіти”, керівником якої було призначено заслуженого працівника освіти, завідувача кафедри педагогіки та психології професійної освіти, доктора педагогічних наук, професора Лузік Ельвіру Василівну. 

Кількісний склад наукової школи включав 18 осіб, серед яких – 2 академіка; 10 докторів наук, 5 кандидатів наук. З часом, до складу наукової школи було включено 5 докторів наук, 4 аспіранти, 7 магістрів та 12 здобувачів вищої освіти факультету лінгвістики та соціальних комунікацій.До визначальних наробків наукової школи відносимо: 10 членів наукової школи є членами докторських спеціалізованих вчених рад; школа має фаховий науковий збірник “Вісник НАУ. Серія: Педагогіка. Психологія” (Індекс В); публікації в науково-метричних виданнях Scopus, Web of Science, Google Scholar, Orcid.