Навчальні дисципліни

015 Професійна освіта

 • Філософія науки та інновацій
 • Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та соціокультурних системах
 • Когнітивні технології прогнозування стану соціотехнічних та соціокультурних систем
 • Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень
 • Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої освіти
 • Тенденції розвитку та сучасний міждисциплінарний науковий дискурс у галузі 01 “Освіта/Педагогіка”
 • Професійна майстерність викладача закладу вищої освіти
 • Проектування освітніх програм і технологій
 • Вплив освітньо-інформаційного середовища на успішність особистісного розвитку та професійного становлення майбутніх фахівців
 • Проектування та управління освітнім середовищем: оцінювання та діагностика навчальної успішності
 • Англійська мова наукового спрямування
 • Академічне письмо англійською мовою (English academic  writing)
 • Фахова науково-педагогічна практика

011 Освітні, педагогічні науки

 • Освітня політика
 • Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця
 • Теорія і практика професійної освіти
 • Педагогічна та професійна психологія
 • Методологія та методи науково-педагогічних досліджень
 • Методика викладання технічних дисциплін в університеті
 • Тренінгові технології в освіті
 • Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти
 • Психологія успіху діяльності (у праці)
 • Креативні технологія навчання
 • Інженерна психологія
 • Психологічні основи безпеки авіації
 • Людський фактор
 • Управління безпекою польотів
 • Управління конфліктами в сфері освіти, базові навички медіації
 • Хмарні технології в освіті
 • Інноваційні моделі розвитку університетської освіти
 • Педагогічна майстерність викладача
 • Педагогічний коучинг
 • Правові основи діяльності вищої школи
 • Професійне самовигорання. Самоменеджмент
 • Андрагогіка

053 Психологія

ОПП Практична психологія

ОС Бакалавр

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Філософія сучасного суспільства
 • Фахова іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Вступ до спеціальності
 • Анатомія та еволюція нервової системи
 • Основи біології та генетики людини
 • Інформаційні технології в психології
 • Загальна психологія
 • Практикум з загальної психології
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія
 • Математичне моделювання в психології
 • Психологія індивідуальних розрізнень людини
 • Психологічна служба в системі освіти
 • Основи психологічного тренінгу
 • Експериментальна психологія
 • Практикум з групової психокорекції
 • Методика викладання психології
 • Методичні та теоретичні проблеми глибинної психології
 • Основи клінічної та патопсихології
 • Організаційна психологія
 • Арт-терапія
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Геронтопсихологія
 • Диференційна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Конфліктологія
 • Основи професійної психології
 • Політична психологія
 • Психологія реклами
 • Психологія творчості
 • Соціальна психологія
 • Соціальна психологія управління
 • Психодіагностика
 • Психологічна служба в освіті
 • Юридична психологія
 • Психологія девіантної поведінки
 • Військова підготовка

053 Психологія

ОПП Практична психологія

ОС Магістр

 • Ділова іноземна мова
 • Психологія та педагогіка вищої школи
 • Психологія творчості
 • Теоретико-методологічні проблеми психології
 • Методика та організація наукових досліджень
 • Психологія сексуальності
 • Психологічна служба
 • Організаційна психологія
 • Психологія міжкультурних комунікацій
 • Психологія міжкультурних відносин
 • Психосемантика
 • Психопрофілактика професійного вигорання та деформацій (психологія управління стресом)
 • Геронтопсихологія
 • Психологія старіння та довголіття
 • Медіапсихологія
 • Психологія кризових та залежних станів