Нормативні документи

 1. Наказ МОН України від 23.09.2019 №1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”.
 2. Постанова КМУ від 23.03.2019 № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”.
 3. Закон України Про вищу освіту від 01.07.2014 року № 1556-VII.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 1.03.1999 р. N 309 про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.
 5. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному авіаційному університеті.
 6. Постанова КМУ від 12.01.2017 № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”.
 7. Постанова КМУ від 06.03.2019 № 167  “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”.
 8. Перелік наукових фахових видань України.
 9. Методичні рекомендації МОНУ
 10. Положення НАУ
 11. Положення про проведення асистентської педагогічної практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії
 12. Порядок проходження захисту
 13. Положення про апеляцію результатів контрольних заходів Положення про порядок врегулювання конфліктів Положення щодо політики попередження і боротьби із сексуальними домаганнями Положення щодо протидії булінгу
 14. Положення про апеляцію результатів контрольних заходів
 15. Положення щодо протидії булінгу
 16. Положення щодо політики попередження і боротьби із сексуальними домаганнями