Мотиваційна зустріч з керівниками практик

12 червня 2023 року здобувачі вищої освіти 1 курсу (126 гр., 127 гр., 128 гр.) ОС «Бакалавр» спеціальності 053 «Психологія» освітньо-професійної програми «Практична психологія» долучилися до мотиваційної зустрічі з викладачами кафедри педагогіки та психології професійної освіти канд. пед. наук, доцентом Читати далі

Попередні захисти кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня Бакалавр зі спеціальності 053 «Психологія» ОПП «Практична психологія»

З 29 травня по 02 червня 2023 року на кафедрі педагогіки та психології професійної освіти було проведено попередній захист кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеню Бакалавр з спеціальності 053 «Психологія» освітньо-професійної програми «Практична психологія» денної форм навчання.  Здобувачами вищої освіти було обрано Читати далі