Відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії

6 березня 2023 року на факультеті лінгвістики та соціальних комунікацій відбулось засідання спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, створена наказом ректора від 19 грудня 2022 року №429/од відповідно до рішення Вченої ради Національного авіаційного університету від 23 листопада 2022 року.

На порядку денному захист дисертації АКМАЛДІНОВОЇ Вікторії Євгенівни на тему «Формування готовності майбутніх магістрів з транспортних технологій (на повітряному транспорті) до професійної діяльності в освітньо-інформаційному середовищі технічного університету» на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 01 «Освіта/педагогіка» за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Науковий керівник: ЛУЗІК Ельвіра Василівна – док. пед. наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету.

Голова ради:

КОВТУН Олена Віталіївна – док. пед. наук, професор, в.о. завідувача кафедри

іноземних мов і перекладу Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного

авіаційного університету.

Рецензенти:

ЛАДОГУБЕЦЬ Наталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету;

КОКАРЄВА Анжеліка Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з наукової та міжнародної діяльності факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету;

Опоненти:

КОВАЛЬЧУК Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

СМИРНОВА Ірина Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності Льотної академії Національного авіаційного університету.

На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України, м. Київ присудила АКМАЛДІНОВІЙ Вікторії Євгенівні ступінь доктора філософії з галузі знань 01 – «Освіта / Педагогіка» за спеціальністю 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *