Відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії

6 березня 2023 року на факультеті лінгвістики та соціальних комунікацій відбулось засідання спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, створеної наказом ректора від 19 грудня 2022 року №429/од відповідно до рішення Вченої ради Національного авіаційного університету від 23 листопада 2022 року.

На порядку денному захист дисертації ПИЛИПЧУК Марини Леонідівни з теми «Формування готовності майбутніх перекладачів до інноваційної професійної діяльності у закладах вищої освіти» на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 01 «Освіта/педагогіка» за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Науковий керівник: КОВТУН Олена Віталіївна – док. пед. наук, професор, в.о. завідувача кафедри іноземних мов і перекладу Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету.

Голова ради:

ЛУЗІК Ельвіра Василівна – док. пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

Рецензенти:

КОКАРЄВА Анжеліка Миколаївна – канд. пед. наук, доцент, заступник декана з наукової та міжнародної діяльності Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

ХАЙДАРІ Наталія Ігорівна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов і перекладу Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

Опоненти:

МАКАРЕНКО Леся Леонідівна, док. пед. наук, професор, професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

СІМКОВА Ірина Олегівна, док. пед. наук, професор, завідувач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

На підставі результатів одноголосного відкритого голосування спеціалізована вчена рада Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України, м. Київ присудила ПИЛИПЧУК Марині Леонідівні ступінь доктора філософії з галузі знань 01 – «Освіта / Педагогіка» за спеціальністю 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *