Попередні захисти кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня Магістр зі спеціальності 053 «Психологія» ОПП «Практична психологія»

23-24 листопада 2023 року на кафедрі педагогіки та психології професійної освіти було проведено попередній захист кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеню Магістр з спеціальності 053 «Психологія» освітньо-професійної програми «Практична психологія» денної та заочної форм навчання.  Здобувачами вищої освіти було обрано актуальні та Читати далі