Відбувся атестаційний екзамен зі Спеціальності 053 «Психологія» ОПП «Практична психологія»

25 травня на кафедрі педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій відбувся атестаційний екзамен зі Спеціальності 053 «Психологія» Освітньо-професійної програми «Практична психологія»  освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання.

До складу екзаменаційної комісії увійшли: голова – Кокун Олег Матвійович – заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г. С.Костюка НАПН України, д.психол.н., професор; заступник голови комісії – Проскурка Наталія Миколаївна, доцент кафедри педагогіки та психології професійного світи, к.психол .н., доцент; член комісії – Дідух Марина Миколаївна – доцент кафедри авіаційної психології, к.психол.н.; секретар комісії – Патруль Марія Вікторівна старший викладач кафедри педагогіки та психології професійної освіти.

У процесі вирішення поставлених завдань здобувачі вищої освіти продемонстрували професійні компетентності практичних психологів: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність генерувати нові ідеї (креативність); уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, які виникають у професійній діяльності психолога та у життєвій сфері.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *