Павленко Тетяна Валеріївна

викладач кафедри педагогіки та психології професійної освіти факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університет

Сфера наукових інтересів (ключові слова): клінічна психологія, психосоматика, сексологія, сексуальні розлади та розлади харчової поведінки

Науковий ступень:

 1. 2020 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Особливості розвитку комунікативних властивостей підлітків» за спеціальністю 19.00.07. – вікова та педагогічна психологія. Науковий керівник – Кокун Олег Матвійович. Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України.

Вчене звання:

     2021 – доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Курси підвищення кваліфікації

 

2011- Конференція “Другі северянське соціально-психологічні читання”

Виданий: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

2015-2020 – Візбаденська академія Пзитивної психотерапії.

Кваліфікація: Психотерапевт, тренер Базового курсу,

Роки навчання

2015- “Кризовий психолог від А до Я”

Виданий: Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка

2015 – Глибинна психологія

Виданий: Центр розвитку особистості “Лігор”

2015 – Вечірня школа арт-терапії”

Виданий: ГО “Східноукраїнська асоціація арт-терапії”

2015 – Основи застосування методів арт-терапії в консультуванні”

Виданий: Всеукраїнська тренінгова компанія “Основа”

2017- Психосоматика функціонального стану організму. Авторський метод трансособистісної терапіі. Логотерапія

Виданий: Українська асоціація психосоматичної терапії

2017 – SEXOLOGISTКим видано Association of psychologists – psychotherapists

2018-SEX-Therapist «Association of psychologists – psychotherapists»

2019 – «Робота з внутрішньоутробними травмами за авторською методикою Лучії Микитюк« переродження »

2020 – “Діагностика та корекція причин жіночого психогенного безпліддя». «Міжнародна асоціація психосоматики та тілесної терапії»

2020 – “Робота з батьківством і материнством в перинатальної психології методами арт-терапії”. «Міжнародна асоціація психосоматики та тілесної терапії»

2020 – “Робота з клієнтами після викиднів і невдалих ЕКО». «Міжнародна асоціація психосоматики та тілесної терапії»

Монографії

 1. Павленко Т. В.Шляхами підсвідомості (метафоричні карти в психологічному консультуванні). – К.: «Психобук» , 2016 – 55 с.
 2. Павленко Т. В. З життя кожного (метафоричні карти в груповому консультуванні). – К.: «Психобук» , 2017 – 55 с.
 3. Павленко Т. В. Про жіноче (основи роботи з жіночою психосоматикою) – К.: «Психобук» , 2017 – 76 с.
 4. Павленко Т. В. Мої маски та ролі (фототерапія в роботі з тілом) – К.: «Психобук» , 2017 – 79 с.
 5. Павленко Т. В. Сенси здоровя (практичний посібник по роботі з психосоматикою) – Тернопіль.: «Крок» , 2018 – 152 с.
 6. Павленко Т. В. «Psychobusiness». Про розвиток приватної практики- К.: «Психобук» , 2018 – 144 с.
 7. Павленко Т. В. Я книга про твій аппетит– К.: «Психобук» , 2019 – 132 с.
 8. Павленко Т. В. Я книга про те, як ти любиш поїсти. – К.: ФОП Кравченко Я. О. , 2019 – 150 с.
 9. Павленко Т. В. Психосоматика харчової поведінки – К.: «Психобук» , 2020 – 160 с.
 10. Павленко Т. В. Засором хворобу (робота з соромом та заздрістю в психосоматиці) – К.: «Психобук» , 2020 – 120 с.
 11. Павленко Т. В. Психосоматика харчової поведінки – К.: «Психобук» , 2020 – 160 с.
 12. Павленко Т. В. Психосоматика роду – К.: «Психобук» , 2021 – 150 с.
 13. Павленко Т. В. Основи сексології- К.: «Психобук» , 2021 – 150 с.

 Публікації за фахом

 1. Павленко Т. В. Основні психологічні підходи визначення поняття “комунікація” / Т. В. Павленко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – Том. ІX, Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. – Вип. 9, 2016. - С.368-376.
 2.  Павленко Т. В. Теоретичний аналіз компонентів комунікативної сфери підлітків / Т. В. Павленко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 2 (11). – С. 99-103.
 3. Павленко Т. В. Відмінності розвитку комунікативної сфери дівчат та хлопців підліткового віку / Т. В. Павленко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том IV: Психологія обдарованості. - Вип. 14. - 2018. - С. 370-379.
 4. 17. Павленко Т. В. Особливості розвитку комунікативних властивостей хлопців-підлітків / Т. В. Павленко // Теорія і практика сучасної психології: Збірник наукових праць Класичного приватного університету. - № 4, 2019. - С. 73-77 Статті у міжнародних виданнях:
 5. Павленко Т. В. Визначення особистісних чинників розвитку комунікативних властивостей підлітків / Т. В. Павленко // Psychological Journal: Scientific Review of H. S. Kostyuk Institute of Psychology, National Academy of Educational Sciences of Ukraine. – № 1 (11) , 2018. - С.126-137. Точка доступу: http://ua.appsyjournal.com/ 9 Статті апробаційного характеру, опубліковані у спеціалізованих наукових журналах, збірниках матеріалів наукових конференцій:
 6. Павленко Т. В. Особливості комунікативної сфери дівчат підлітків / Т. В. Павленко // Становлення та розвиток особистості в умовах інформаційної війни: матеріали ІХ щорічної науково-практичної конференції, м. Київ, 2 березня 2018 року. -К.: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2018. -С. 140-142.
 7. Павленко Т. В. Результати апробації програми розвитку комунікативних властивостей підлітків / Т. В. Павленко // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ГО “Південна фундація педагогіки”, 2018. - С.23-
 8. Павленко Т. В. Особливості комунікативної сфери підлітків різних вікових періодів / Т. В. Павленко // Український психолого-педагогічний науковий збірник. – Львів: “Львівська педагогічна спільнота”, 2018. – №14. – С. 93-97.