Атестаційний екзамен здобувачів вищої освіти ОС Магістр ОПП Практична психологія

27 та 29 вересня на кафедрі педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій пройшов атестаційний екзамен зі спеціальності 053 «Психологія» освітньо-професійної програми «Практична психологія»  освітнього ступеня «Магістр» денної та заочної форм навчання. З вітальним словом до здобувачів Читати далі