Смолінчук Лариса Симонівна

доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3446-544X Профіль ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Larisa_Smolinc huk

Профіль на сайті НТБ НАУ:

www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12235

Сфера наукових інтересів (ключові слова): педагогіка і психологія вищої школи, вища освіта, інтернаціоналізація вищої освіти, дистанційне навчання, змішане навчання.

2008 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Науково- педагогічний доробок О.С Залужного (1886 – 1938рр)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий керівник – Пометун Олена Миколаївна. Інститут педагогіки НАПН України.

2013 – доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Публікації за фахом

 1. Смолінчук Л. С. Розвиток педагогічного тестування у вітчизняній науці та освітній практиці / Лариса Смолінчук // Молодь і ринок. – 2010. – № 4 (63). – С. 65–68.
 2. Смолінчук Л.С. Використовування методу тестів у вітчизняній педагогічній практиці 20–30-х рр. ХХ ст. / Лариса Смолінчук // Молодь і ринок. – – №12 (83). – С. 62–66.
 3. Смолінчук Л. Проблема метакомпетенцій в сучасних дослідженнях [Електронний ресурс] / Лариса Смолінчук // Теорія та методика управління освітою – Вип. 9. – Режим доступу до журн.: http: // edu.ua/katalog/692-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq- vypusk-9-2012.
 4. Смолинчук Л.С. Инклюзивное образование в Украине / Л.С. Смолинчук // Мультикультурные исследования. – – № 1. – С. 79 – 92. (China)
 5. Смолинчук Л.С. Модернизация высшего образования в Азербайджане / Л.С. Смолинчук // Мультикультурные исследования. – 2019. – № – С. 117 – 132. (China)
 6. Смолінчук Л.С. Высшее образование в КНР на современном этапе: результаты реформирования / Л.С. Смолинчук, Чжоу Хунвей // Педагогическая наука и образование. – 2019. – № 4. – С. 3 – 8. (Беларусь)
 7. Смолінчук Л.С. Интернационализация высшего образования в Украине / Л.С. Смолинчук // Мультикультурные исследования. – 2020. – № – С. 81 – 92. (China)
 8. Смолінчук Л.С. Высшее образование в КНР: структура и основные направления развития / Л.С. Смолинчук // Мультикультурные исследования. – 2020. – № – С. 80–91. (China)
 9. Смолінчук Л.С. Дистанционное обучение: опыт внедрения в Украине во время карантина Мультикультурные исследования. – 2021. – № – С. 82–89. (China)
 10. Смолінчук Л.С. Высшее образование в современных условиях:  вызовы   и   перспективы   / Л.С. Смолинчук // Мультикультурные исследования. – 2021. – № – С. 56–62. (China)
 11. Смолинчук Л.С., Хунвей Чжоу «Гаокао» – равенство стартовых возможностей // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: тези ІV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ 21 листопада 2020 року, / відп. ред. О.В. Дробот; Національний авіаційний університет, Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій – К.: Талком, 2020. – С.144–148. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://kpppo.nau.edu.ua/confer.php
 12. Смолинчук Л.С., Хунвей Чжоу Организация обучения в университетах КНР в условиях эпидемии СOVID-19 // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації» / Відповідальний редактор проф. Т.Ю. Дудка. – К.,

– С. 357–361.

 

 1. Смолінчук Л.С. Університетська освіта в умовах пандемії: виклики і рішення // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць: IX Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 23 квітня 2021 року) / за загальною редакцією Л.В. Барановської. – К.: НАУ, 2021.

– С. 95–96. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer2021.pdf

 1. Смолінчук Л.С. Адаптація навчального процесу в університеті до викликів пов’язаних з пандемією // Теоретичні та практичні аспекти підготовки психологів у закладах вищої освіти: зб. матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю, Київ, 31 березня 2021 р. Київ: НУБіП України, – С. 19. [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u175/zbirnik_seminar.pdf

 

Навчально-методичні праці:

 1. Практикум. Психологія ділового спілкування / укл. Смолінчук Л. С. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 56 с.