Патруль Марія Вікторівна

ПАТРУЛЬ Марія Вікторівна

старший викладач кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

Сфера наукових інтересів (ключові слова): професійне становлення,  Я-концепція, професійний образ Я, професійно важливі якості, професійний ризик, готовність до професійного ризику, політична психологія, групова психокорекція.

 

 e-mail: mariia.patrul@npp.nau.edu.ua

 Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=hQIlOEwAAAAJ&sortby=pubdate

Профіль ORCID:

orcid.org/0000-0001-6936-1320

 ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 Публікації за фахом

  1. Особистісні детермінанти готовності до професійного ризику спецпризначенців // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2018. – Вип. 1(12). – С.122-128.
  2. Теоретичні аспекти дослідження образу «Я – професійного» у психологічній науці ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів – К.: НАУ, 2019. – С.310-311.

Участь у наукових конференціях та семінарах

  1. ХІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів. Політ. Сучасні проблеми науки, 2019 р.
  2. Звітно-наукова конференція викладачів, аспірантів і докторантів НПУ імені М.П. Драгоманова за підсумками наукових досліджень 2018 року «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету», 2019 р.
  3. Практичний освітній семінар-тренінг «Медіація як шлях вирішення конфліктів», 2018р.
  4. ХХ Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» КНУ імені Т. Шевченка, 2018р.
  5. Фестивалі освітнього лідерства «CLEVER» Київський університет імені Б. Грінченка, 2017р.

Організація і проведення тренінгів особистісного та професійного зростання.

Сфера наукових інтересів (ключові слова): професійне становлення, професійний образ Я, професійно важливі якості, професійний ризик, готовність до професійного ризику, політична психологія, групова психокорекція, корекція тривожності.

 e-mail: mariia.patrul@npp.nau.edu.ua

 Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=hQIlOEwAAAAJ&sortby=pubdate

Профіль ORCID:

orcid.org/0000-0001-6936-1320

 Стажування за кордоном:
2021 р. – Міжнародне стажування «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: досвід європейських країн» (ПольщаУкраїна).

 

Підвищення кваліфікації та курси:

2023 р. – Курс «Життєстійкість молоді в умовах криз», на платформі Prometheus, 90 годин / 3 ECTS кредитів.

2022 р. – Підвищення кваліфікації для педагогічних працівників та психологів, курсПерша психологічна допомога під час та після війни”,  свідотство № 38967826 від  Міністерстві освіти і науки України

2022 р. – «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science», сертифікат № АА 3536/11.02.202

2022 р. – Міжнародний курс «European Policy of Social Innovation», certificate ESPI2022000404

2022 р. – Міжнародний курс «EU Inclusion Policy in Education», certificate № IPE2022000396.

2022 р. Курс «Інформаційна гігієна під час війни» від платформи Prometheus.

2022 р. – Курс «Базова психологічна допомога в умовах війни» від платформи Prometheus

2022 р. – Курс «Громадська та політична участь: базовий курс» від платформі Prometheus.

2022 р. – Курс «Психологія стресу та способи боротьби з ним» від Київського університету імені Бориса Грінченка.

2022 р. – участь у проєкті з розвитку співпраці бізнесу та освіти “Uni-Biz Bridge” присвячений розвитку soft skills, сертифікат №298.

2021 р. – Міжнародний воркшоп «Европейські практики міжкультурного діалогу в освіті» у віртуальному просторі AltspaceVR (проєкт Жана Монне), certificate CZPUMW-CE000014

 

Забезпечення навчальних дисциплін: Практикум з групової психокорекції, Політична психологія, Юридична та політична психологія

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 6, у тому числі фахових виданнях.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 Публікації за фахом

 1.     Патруль М.В. «Образ «Я-професійний» як складова професійної ідентичності майбутнього фахівця» Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2022. – Вип. 1(20)

2.     Патруль М.В. «Імітаційні технології підготовки майбутніх практичних психологів»// Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць/ за загальною редакцією Л.В. Барановської. – К.:НАУ, 2022. – С. 73-74.

3.     Патруль М.В. «Особливості образу «Я-професійного» у студентів різних спеціальностей»// Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів факультету філософії та суспільствознавства 13-17 травня 2019 року / Ред. рада І.І.Дробот (голова) та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. – С.121 – 125.

4.     Теоретичні аспекти дослідження образу «Я – професійного» у психологічній науці ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів – К.: НАУ, 2019. – С.310-311.

5.     Особистісні детермінанти готовності до професійного ризику спецпризначенців // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: НАУ,– 2018. – Вип. 1(12). – С.122-128.

 

Навчально-методичні праці

Практикум з групової психокорекції: методичні рекомендації до виконання курсової роботи/уклад.: І.М.Грузинська, А.М.Кокарєва, М.В.Патруль. – К. :НАУ, 2022. -36 с.

Участь у наукових конференціях та семінарах

 

1.       XXІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки», м. Київ, 18-19 травня 2022 року.

2.       Х Міжнародна науково-практична конференція з проблем вищої професійної освіти, м. Київ, 30 квітня 2022 року.

3.       Вебінар з Барбарою Прайтлер “Діти та підлітки в умовах війни запобігання вигоранню” , вересень, 2022

4.       Міжнародна науково-практична конференція «Європейські практики міжкультурного діалогу в освіті» в рамках імплементації проєкту напряму Жана Монне, м. Київ, 15 – 16 грудня 2021 року.

5.       Міжнародній науково-практичних конференції “Забезпечення безпеки осіб, що стали жертвами чи свідками катувань у пенітенціарних установах”, 02 грудня 2021 р. м. Київ

6.       VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», 25-26 листопада 2021 р. м. Полтава

7.       Онлайн-конференція конференції «Детская психосоматика: тело, эмоции, поведение», 28.11.2021р.

8.       ХІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів. Політ. Сучасні проблеми науки, 2019 р.

9.       Звітно-наукова конференція викладачів, аспірантів і докторантів НПУ імені М.П. Драгоманова за підсумками наукових досліджень 2018 року «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету», 2019 р.

10.   Практичний освітній семінар-тренінг «Медіація як шлях вирішення конфліктів», 2018р.

11.   ХХ Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» КНУ імені Т. Шевченка, 2018р.

 

 

Напрямки роботи: 

Відповідальна за організацію та проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр».

Виконання обов’язків відповідального за студентську науку.

Організація і проведення тренінгів особистісного та професійного зростання.