Литвинчук Наталія Борисівна

старший викладач кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Профіль Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7838-5068

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=zRnUROsAAAAJ

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 18, у тому числі Scopus, фахових виданнях.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Публікації у наукометричних виданнях Scopus та Web of Science

 1. Iskhakova N., Chuprii L., Lyasota L., Bondar L., Lytvynchuk N. Innovative approaches of political education in Ukraine: on the example of developed western democracies // Academic journal of interdisciplinary studies. – Rome (Italy), 2020. – Vol. 9 (2). – Р. 127-141. Scopus

 

Публікації за фахом:

 1. Литвинчук Н.Б. Інтернет – навчання студентів як педагогічний феномен // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: ІV Міжнар. наук.  – практ. конф. 17  березня 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С. 91-92.
 2. Литвинчук Н.Б. Інформатизація освіти України // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: ІV Міжнар. наук.  – практ. конф. 23  березня 2017 р.: тези доп. – К., 2017. – С. 85-86.
 3. Демченко Н.І., Литвинчук Н.Б. Проблеми формування комунікативної компетентності у майбутніх практичних психологів // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2018. – Вип. 13(1) – С. 9–13.
 4. Литвинчук Н.Б. Проблема адаптації студентів-практичних психологів до навчання у вищому навчальному закладі. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2019. – Вип. 14(1) – С. 96 – 101.
 5. Kokareva A., Khomenko-Semenova L., Lytvynchuk N. Innovative edukational models: comparative characteristics // Danish Scientific Journal. – 2019. – № 21. – Р. 64–69
 6. Демченко Н.І., Литвинчук Н.Б. Особливості розвитку комунікативної компетентності у майбутніх практичних психологів // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: VII Міжнар. наук.  – практ. конф. 22  березня 2019 р.: тези доп. – К., 2019. – С. 46-47.
 7. Бондар Л.В., Литвинчук Н.Б. Психолого-педагогічні умови адаптації студентів першого курсу до умов навчання у вищому навчальному закладі // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень». – К.: НАУ, 2019. – С. 130-134.
 8. Iskhakova N., Chuprii L., Lyasota L., Bondar L., Lytvynchuk N. Innovative approaches of political education in Ukraine: on the example of developed western democracies // Academic journal of interdisciplinary studies. – Rome (Italy), 2020. – Vol. 9 (2). – Р. 127-141. Scopus

DO – 10.36941/ajis-2020-0030

 1. Бондар Л.В., Литвинчук Н.Б. Зміст і динаміка навчальної мотивації студентів-практичних психологів // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України. – Київ, 2020. – С. 28-30.
 2. Бондар Л.В., Литвинчук Н.Б. Мотивація навчальної діяльності студентів як провідний чинник підготовки майбутніх фахівців // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, червень 2020. № 11. С. 98-106.
 3. Литвинчук Н.Б. Когнітивні уявлення про професію психолога у студентів-першокурсників бакалаврату спеціальності «Психологія» / Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень». – К.: НАУ, 2020. – С. 62-65.
 4. Литвинчук Н.Б. Здатність до емпатії як компонент професійних здібностей майбутнього практичного психолога // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України. – Київ, 2021. – С. 47-49.
 5. Литвинчук Н.Б. Вплив мотивації на навчальної успішність студентів // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України – Київ, 2022. – С. 58-59;
 6. Смолінчук Л.С., Алпатова О.В., Литвинчук Н.Б. Професійна підготовка педагогів-інструкторів в авіаційних закладах освіти на основі компетентнісного підходу та з використанням інноваційних освітніх технологій // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти. Київ – Жешув, 2022. – С. 220-225;
 7. Литвинчук Н.Б., Смолінчук Л.С., Дараган А.А. Вплив психологічних чинників на конфліктну поведінку у підлітків // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2022. – Вип. 20(1) – С. 87–100.
 8. Smolinchuk L., Alpatova О., Lytvynchuk N. Training of instructors of the aviation educational institutions at the National Aviation University // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2022. – Вип. 21 – С. 75–81.

 

Навчально-методичні праці:

 1. Литвинчук Н.Б. Соціальна психологія : методичні рекомендації до виконання курсової роботи / уклад.: Н. Б. Литвинчук. – К.: НАУ, 2023. – 24 с.

Напрямки роботи: технічний секретар збірника наукових праць «Вісник НАУ. Серія: Педагогіка. Психологія»; відповідальна за розміщення наукових праць кафедри у репозитарії НАУ; відповідальна за розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів освіти спеціальності 053 «Психологія» ОПП «Практична психологія» у репозитарії НАУ