Лузік Ельвіра Василівна

завідувач кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Національного авіаційного університету

Доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04- теорія

Тема дисертаційного дослідження: «Теорія і методика загальнонаукової підготовки в інженерній вищій школі»

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0eCyx74AAAAJ

Бібліографічних посилань – 457

h-індекс -10

i10-індекс – 10

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-5436-0234

Сфера наукових інтересів (ключові слова): педагогіка професійної освіти; синергетичний підхід; інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень; вплив академічної мобільності на формування професійної суб’єктності; освітньо-інформаційний простір закладу вищої технічної освіти; модернізація вищої освіти в контексті національної безпеки.

Забезпечення навчальних дисциплін: Інноваційні технології в психології та педагогіці, педагогіка професійної освіти, педагогічна психологія, професійна підготовка в авіаційній галузі, риторика, математичне моделювання в психології, педагогіка та психологія вищої освіти.

Автор та співавтор більше 250 наукових праць, 11 монографій, 20 підручників та 2 авторських свідоцтв. За період своєї професійної та наукової діяльності успішно підготувала 6 докторів наук та 52 кандидата наук з напрямку 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Лузік Ельвіра Василівна є членом Вченої ради Національного авіаційного університету; головою спеціалізованої Вченої ради Д 26.062.15 з напрямку 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти; головним редактором Збірника наукових праць «Вісник Національного авіаційного університу. Серія: Педагогіка. Психологія».

Лузік Ельвіра Василівна нагороджена медаллю «За сумлінну працю» (2003), Нагрудними знаками «Ветеран Національного авіаційного університету» (2008) та «75 років НАУ» (2009), Подякою ректора НАУ (2015).

 

Державні нагороди України Лузік Ельвіри Василівни:

– Медаль “В пам’ять 1500-річчя Києва” (1982).

– Медаль «Ветеран праці» (1988).

– Знак «Подяка» від Київради (2000).

– Почесна грамота Міністерства освіти України (2000).

– Відмінник освіти України, № 54203 від 10.08.2001.

– Почесне звання «Заслужений працівник освіти України», № 1423 від 29.09.2003.

– Грамота Національної академії СБУ за сумлінне виконання службових обов’язків, досягнуті позитивні результати в роботі, виявлені при цьому професіоналізм, ініціативу та наполегливість (2008).

– Грамота Національної академії СБУ за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у розвиток відомчої науки та активну участь у роботі спеціалізованої вченої ради Національної академії СБУ (2011).

– Відзнака Президента України «Орден княгині Ольги» ІІІ ступеня (2021).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

 1. Luzik, N. Demchenko, N. Melnyk, V.Semichenko, N. Proskurka. Influence of tolerance to uncertainty on personal and professional development of pilots during professional training // INCAS Bulletinthis link is disabled, 2021, 13 (Special Issue), pp. 143–157. (Scopus).
 2. Luzik, E., Kokarieva, A., Hurska, O., Veselska, O., Konivitska, T. Information technology for formation and implementation of the personal trajectory of a future specialist’s success in the information and educational environment. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2020, 2654, стр. 556–570. (Scopus)
 3. Luzik, E., Bobrytska, V., Reva, T., Spitsin, Y., Akmaldinova, V. Involving stakeholders in shaping educational legislation and policy in Ukraine. European Journal of Educational Researchthis link is disabled, 2020, 9(3), стр. 1189–1200. (Scopus)
 4. V. Luzik, Akmaldinova O., Tereminko L. Developing Software Engineering Students’ Readiness for Professional Mobility through Blended Learning. Advanced Education : scientific journal. – Kyiv, 2019. – Vol. 13. – P. 103–111. DOI: 10.20535/2410-8286.185230  (Web Of Science)

 

Монографії

 1. Лузік Е.В., Семиченко В.А, Демченко Н.І. Сучасне освітнє середовище закладів вищої освіти України: погляд студентів. Соціальні комунікації в інноваційному освітньому просторі: теоретичні та прикладні аспекти / Під заг. ред. С.М. Ягодзінського, А.М. Кокарєвої – К.: Талком, 2020. – С. 24-62. (Гуманітарний дискурс суспільства ризику). – http://doi.org/10.18372/43137
 2. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень/ Е.В. Лузік, М.Б. Евтух, Л.М. Дибкова// Монографія. – К. : КНЕУ, 2010. – 248, [8] с.
 3. Теоретико-методологічні основи професійної підготовки практичних психологів в технічних університетах: колективна монографія/ кол.авт.; за наук.редакцією Е.В.Лузік – К. : НАУ, 2012. – 198 с.

 

Публікації за фахом

 1. Лузік Е.В., Демченко Н.І., Проскурка. Світові моделі університетської освіти в системі дистанційного навчання. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту „НАУ-друк”, 2020. – Вип. 2 (17). – С. 41-47.
 2. Акмалдінова О. Лузік Е.В. Формування готовності до професійної діяльності як педагогічна проблема. «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія».- К.:НАУ, 2019. – Вип. 15. – С. 52-60.
 3. Лузік Е.В., Мельник Н.М. Концепція дослідження синергії ролей викладача в умовахінформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту „НАУ-друк”, 2019. – Вип. 2(15). – С. 45 – 52.
 4. Лузік Е.В. Інноваційні стратегії освітнього процесу: світовий досвід / Е. Лузік, Л. Дибкова, А. Кокарєва, Л. Хоменко-Семенова, /Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2019. – Вип. 14(1) – С. 64–71.
 5. Лузік Е.В. Вплив академічної мобільності майбутніх фахівців авіаційної галузі на формування професійної суб’єктності в освітньому просторі закладу вищої технічної освіти / Е.В. Лузік, С.А. Тепнадзе // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень. – Київ, 2019. – С. 141 – 146.
 6. Е. Лузік, Л. Дибкова, А. Кокарєва, Л. Хоменко-Семенова. Інноваційні стратегії організації освітнього процесу: світовий досвід. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2019. – Вип. 14(1). – С. 64 – 73.
 7. V. Luzik, N. Ladoqubets. Formation of university education innovation models. XV Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (3-6 червня 2019р., Варна, Боргарія): Матеріали. Упорядщники: Хохлова Т.С., Ступак Ю.О. – Дніпро-Варна, 2019. – С.299-304.
 8. V. Luzik University education innovative models inUkraine: foreign experience. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту „НАУ-друк”, 2018. – Вип. 2(13). – С. 19 – 25.
 9. Лузік Е.В. Інноваційність розвитку вищої технічної освіти в Україні як основа формування планетарного мислення майбутнього фахівця. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту „НАУ-друк”, 2018. – Вип. 1(12). – С. 74 – 81.
 10. Luzik E., Khomenko-Semenova L., Kokareva A., Hurska О. University education innovative models in ukraine: foreign experience /E. Luzik, L. Khomenko-Semenova, A. Kokareva, О.Hurska// Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2018. – Вип. 13(2) – С. 19–26.
 11. Лузік Е.В. Теоретичні засади інноваційної моделі підготовки практичного психолога у вищих технічних навчальних закладах // Вісник НАУ. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – Вип. 1(11). – К. : НАУ, 2017. – с. 88–92.
 12. Лузік Е.В., Хоменко-Семенова Л. О. Модернізація вищої освіти України в контексті національної безпеки. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту „НАУ-друк”, 2017. – Вип. 2(10). – С. 81 – 87.
 13. Лузік Е.В. Модернізація вищої освіти України в контексті національної безпеки/ Е. Лузік, Л. Хоменко-Семенова// Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2017. – Вип. 1(10) – С. 88–92.
 14. V. Luzik, N.V. Ladogubets. Systemic Synergistic Diagnosis of the Preparedness of Future Specialists in the Aviation INDUSTRY FOR Professional Activities. The Advanced Science journal. ISSN 2219-746X (Print); 2219-7478 (Online); TITLE DOI: 10.15550/ASJ. Volume 2017. Р. 112 – 116.
 15. Лузік Е.В. Інноваційні моделі університетської системи освіти 21 століття (світовий та український досвід). Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» 21–24 листопада 2017 р. м. Відень (Австрія) Том 1. с. 122–132.
 16. Лузік Е.В. Педагог технічного університету 21 століття: пошук інноваційної моделі // Вісник НАУ. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – Вип. 1(7). – К. : НАУ, 2016. – с. 88–93.
 17. Luzik, A. Kokareva. The role of synergetic knowledge construct in the formation of nonlinear (planetary) Thinking in the process of future aviation specialists training at higher educational establishments Problemy novoczesnej. The problems of modern education. Tom IV Co teraz i co później? Pod redakcją Edyty SADOWSKIEJ Wieslawa SZTUMSKIEGO. Częstochowa 2016. C. 151–160.
 18. Лузік Е.В. Синергетична модель розвитку вищої професійної освіти. Вісник НАУ.. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – Вип. 2(7). – К. : НАУ, 2015. – с. 84–88.
 19. Лузік Е.В. Системне моделювання процесу професійної підготовки майбутніх практичних психологів в авіаційному ВНЗ/ Лузік Е.В., Євтух М.Б. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2015. – Вип. 1(6).;с. 88–93.

 

Навчально-методичні праці

 1. Педагогічна психологія: Підручник / М.Б. Євтух, Е.В. Лузік, Н.В. Ладогубець, Т.В. Ільїна. – К.: Кондор- Видавництво, 2015. – 420 с.
 2. Математичне моделювання в психологічних та соціологічних дослідженнях/ Лузік Е.В., Евтух М.Б., Кулик М.С. Ільїна Т.В.//Підручник. – К. ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – 428