Кокарєва Анжеліка Миколаївна

кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти, заступник декана з наукової та міжнародної діяльності Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Національного авіаційного університету

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04- теорія і методика професійної освіти

Тема дисертаційного дослідження: «Застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів»

Профіль Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3975-4200

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=zOBx0mQAAAAJ

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 112, у тому числі Scopus, фахових виданнях.

Бібліографічних посилань – 92

h-індекс – 6

i10-індекс – 3

Сфера наукових інтересів (ключові слова): професійна підготовка інженерів, розвиток особистості інженера, лідерські якості, особистісні якості, інноваційні технології навчання, професійна компетентність, технічний університет, підготовка психологів в технічному університеті, інноваційні освітні технології.

Забезпечення навчальних дисциплін: Порівняльна психологія, Психологія сім’ї, Особливості діяльності викладача в закладі вищої освіти.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

 1. Trofimov, A., Drobot, O., KоkаrievaA., Maksymova, N., Lovochkina, A., & Kozytska, I. (2019). THE INFLUENCE OF MANAGEMENT STYLE AND EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE FORMATION OF EMPLOYEES’ COMMITMENT AND LOYALTY. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(5), 393-404. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7544 http://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2019.7544
 2. Kоkаrieva A., Viktor Gnatyuk , Serhii Smirnov, Marek Aleksande , Liudmila Kharlai, Madina Bauyrzhan, Intelligent Method for CSIRT Performance Evaluation in Critical Information Infrastructure ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019.р.716-728 . – Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_362.pdf
 3. Kokarieva A., Khomenko-Semenova L., Glushanytsia N., Ievtushenko I., Odarchenko R.: Information and Communication Technologies in the Professional Training of Engineers. Conflict Management in Global Information Networks. Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks (CyberConf 2019). Vol-2588: Lviv, Ukraine, November 29, 2019. p. 496-506. Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper41.pdf
 4. Pomytkina L., Pomytkin E., Yahodzinskyi S., Kokarieva A., Nazarenko N. Features of formation of constructive life position of air transport specialists // VIII International Scientific Conference Transport of Siberia – 2020 (IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 918, 2020. – Article Number: 012174 – doi:10.1088/1757-899X/918/1/012174
 5. Kokarieva, A Information technology for formation and implementation of the personal trajectory of a future specialist's success in the information and educational environment/ Luzik, E., Kokarieva, A., Hurska, O., Veselska, O., Konivitska, T.CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2654, с. 556-570

 Публікації за фахом

 1. Л. Хоменко-Семенова,  А. Кокарєва, (2018). Профессиональная подготовка будущих практических психологов: креативный аспект. Scientific Letters of Academic Society of Michai Baludansky, 6, p. 60-65.
 2. Лузік Е. В., Л. Хоменко-Семенова. Інноваційність розвитку вищої технічної освіти в Україні як основа формування планетарного мислення майбутнього фахівця. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту „НАУ-друк”, 2018. Вип. 1(12). С. 74-81.
 3. Luzik, L. Khomenko-Semenova, A. Kokareva, О. Hurska (2018). University education innovative models in Ukraine: foreign experience. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, 13(2), 19-26. (у фаховому виданні, входить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
 4. Kokareva A., Khomenko-Semenova L., Lytvynchuk N. Innovative edukational models: comparative characteristics // Danish Scientific Journal.  № 21.  Р. 64-69.
 5. Лузік Е. В., Кокарєва А. М., Хоменко-Семенова Л. О. Інноваційні стратегії організації освітнього процесу: світовий досвід // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. К.: НАУ, 2019. Вип. 14(1). С. 63-68. (у фаховому виданні, входить до наукометричної бази даних Index Copernicus).
 6. Kokarevа , Khomenko-Semenova L. (2019). Analysis of professional motiveness and pedagogical Skills of Teachers. Danish Scientific Journal (DSJ). 28. Р.17-22.
 7. Luzik E., Khomenko-Semenova L., Kokarіeva A. Organizational principles of implementing the model of future specialists’ personal and professional development in the educational and information environment of a technical university. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту „НАУ-друк”, 2020. Вип. 1(16).  С. 86-96.
 8. Кокарєва А. М. Використання мультимедійних технологій в процесі професійної підготовки студентів в умовах пандемії. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. К. : Національний авіаційний університет, 2021. Вип. 1(18). С. 76-82
 9. Кокарєва А.М. Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця в умовах ЗВО. Актуальні проблеми вищої професійної освіти. Київ, 2021.  С. 38

Навчально-методичні праці

 1. Кокарєва А., Хоменко-Семенова Л. Педагогіка та психологія : Навчальний посібник для студентів спеціальності 053 «Психологія». – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 96 с.
 2. Кокарєва А., Хоменко-Семенова Л. Медіапсихологія : Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів спеціальності 053 «Психологія» очної та заочної форм навчання. – К.: НАУ, 2020. – 44 с.
 3. Кокарєва А., Хоменко-Семенова Л. Педагогіка : Практикум для студентів спеціальності 053 «Психоло-гія» очної та заочної форм навчання. – К. : НАУ, 2020. – 58 с.