Грузинська Ірина Миколаївна

Посада: доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Вчений ступень: кандидат психологічних наук

Профіль ORCID:
orcid.org/0000-0002-4283-6303

Сфера наукових інтересів (ключові слова): емоційний інтелект, розвиток творчості, якість вищої освіти, психологічна готовність до професійної діяльності; психологічні умови формування культури управлінців, профілактика та вирішення конфліктів з використанням медіації тощо.

Науковий ступень:

 1. 2019 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Психологічні умови розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку» за спеціальністю 19.00.07. – вікова та педагогічна психологія. Науковий керівник – Богданова Світлана Анатоліївна. НПУ імені М.П. Драгоманова

 

Курси підвищення кваліфікації

 1. Регіональний експерт щодо оцінювання якості освітнього процесу в ЗДО з використанням методики ECERS-3

 

Публікації за фахом

 

 1. Грузинська І.М. Дослідження рівнів розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку / І.М. Грузинська// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Випуск 24: Т.ХІІ. Психологія творчості. – К.: Видавництво «Фенікс», 2018. – С. 50-58.
 2. Грузинська І.М. Психологічні умови розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку: теоретичний аналіз проблеми/ І.М. Грузинська// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, серія 12. Психологічні науки: збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. –№5 (50). – С.95-102.
 3. Грузинська І.М. Художньо-мовленнєва діяльність як засіб розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку / І.М. Грузинська// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – №3(48). – С. 139-146.
 4. Грузинська І.М. Структура творчої уяви дітей старшого дошкільного віку/ І.М. Грузинська // Вісник Дніпропетровського університету. Журнал психологічних наук. – 2018. – №24(7). – С.59-67.
 5. Статті у фахових наукометричних та зарубіжних періодичних виданнях:
 6. Грузинська І. М. До проблеми діагностики розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку [Текст] / І. М. Грузинська // Молодий вчений. — Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. — №2 (54). –С.71-76.
 7. Грузинська І. М. Програма цілеспрямованого формування творчої уяви старших дошкільників: зміст та аналіз ефективності[Текст] / І.М. Грузинська // Молодий вчений. — Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. — №7 (59). – С.194-198.
 8. Грузинська І.М. Модель формування творчої уяви дітей старшого дошкільного віку: змістові та організаційні аспекти/ І.М. Грузинська// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2018. – №3. – С.30-36
 9. Грузинська І.М. До проблеми психологічних факторів ефективності розвитку творчої уяви дошкільників / І.М. Грузинська // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17-18 лютого 2017 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. – С.15-18.
 10. Грузинська І.М. До проблеми художньо-мовленнєвої діяльності в структурі творчої уяви дітей старшого дошкільного віку / І.М Грузинська // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 лютого 2017 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – С.9-13 
 11. Грузинська І.М. Деякі аспекти методичного забезпечення розвитку творчої уяви старших дошкільників / І.М. Грузинська // Сучасні тенденції розвитку науки. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 липня 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. – С.54-58.
 12. Грузинська І.М. Теоретичний аналіз проблеми розвитку творчої уяви дошкільників / І.М. Грузинська // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів факультету філософської освіти і науки 14-18 березня 2016 року / ред. Рада І.І. Дробот (голова) та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 204-207.
 13. Грузинська І.М. Критерії та показники творчої уяви дітей старшого дошкільного віку/ І.М. Грузинська // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів факультету філософської освіти і науки 15-19 травня 2017 року / ред. Рада І.І. Дробот (голова) та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 140-144.
 14. Грузинська І.М. Психологічні засади формування творчої уяви дітей старшого дошкільного віку / І.М. Грузинська // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів факультету філософської освіти і науки 14-18 травня 2018 року / ред. Рада І.І. Дробот (голова) та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 148-151.
 15. Науково-методичні видання:
 16. Грузинська І.М. Крок до творчості. Пошуки подарунків для іменинниці. Розвивально-ігрове видання/ І.М. Грузинська. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2018. – 20 с.

 

 

Навчально-методичні праці

 1. Грузинська І.М. Психолого-педагогічні рекомендації щодо активізації творчої уяви старших дошкільників / І.М. Грузинська. – Дніпро: Середняк Т. К., 2018. –  38 с.