Акмалдінова Вікторія Євгенівна

Здобувачка кафедри педагогіки та психології професійної освіти факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету

  e-mail: viktoriia.akmaldinova@npp.nau.edu.ua

 ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7087-2088

 

 Сфера наукових інтересів (ключові слова): особливості професійної підготовки, майбутні фахівці з авіаційних транспортних технологій, професійна діяльність, освітньо-інформаційне середовище технічного університету.

 Тема дисертації: «Формування готовності майбутніх магістрів з транспортних технологій (на повітряному транспорті) до професійної діяльності в освітньо-інформаційному середовищі технічного університету»

Перелік публікацій:

Марінцева К.В., Акмалдінова В.Є. Organization of the air transportation in the conditions of a terrorist threat: problem statement. Матеріали Всесвітнього Конгресу «Aviation in XXI Century» 10-12 жовтня 2018 року. С 2.17-2.21.

http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2018/paper/viewFile/5060/4221

 

Лузік Е.В., Акмалдінова В.Є. Формування готовності майбутнього фахівця з авіаційних транспортних технологій до професійної діяльності як психолого-педагогічна проблема. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: Національний авіаційний університет, 2019. – Вип. 2(15). – С. 52-60.

Бобрицька В.І., Лузік Е.В., Рева Т., Спіцин Є., Акмалдінова В.Є. Involving Stakeholders in Shaping Educational Legislation and Policy in Ukraine. European Journal of Educational Research. (Manuscript ID#2005071252). Vol. 9 , Issn 3, p. 1189-1200, 2020.

Акмалдінова В.Є. Освітньо-інформаційне середовище Національного авіаційного університету як компонент формування Soft skills у майбутніх інженерів з авіаційних транспортних технологій. «Молода наука – 2020: соціально-освітні розвідки»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 20 травня 2020 р.). Вид-во: Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, Україна.

Акмалдінова В.Є.  Структура готовності майбутніх інженерів з авіаційних транспортних технологій до професійної діяльності. Збірник наукових праць ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти м. Монреаль, 25 травня 2020 р., Канада. Вид-во СPM «ASF» Канада, Монреаль. С. 56-60.

Акмалдінова В.Є. Алгоритм структурування освітньо-інформаційного середовища Національного авіаційного університету. Aktuální vymoženosti vědy po Pedagogické vědy : Materiály XVI Mezinárodní vĕdecko-praktická konference 22 – 30.06.2020. Volume 5. Pedagogické vědy. Praha, Czech Republic: Publishing House «Education and Science» s.r.o. p. 31-34.  

Акмалдінова О.М., Будко Л.В., Акмалдінова В.Є. Language Training of Aviation Specialists in the Context of Aviation Security. Materiały XVII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2021», Volume 1 Przemyśl: Nauka i studia, 07 – 15.03.2021, p. 52-56.

Акмалдінова В.Є., Волковська Г.Г. Aircraft Fleet Operation Efficiency: Comparative Analysis. Науковий журнал «Вчені записки». Серія: «Технічні науки», зб. наук. пр. – К.:  Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 2021. – вип. 32 (71) № 2 – С. 148-152.

Волковська Г.Г., Акмалдінова В.Є. Methodical Principles of Forecasting Air Cargo Flows. Науковий журнал «Вчені записки». Серія: «Технічні науки», зб. наук. пр. – К.:  Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 2021. – вип. 32 (71) № 2 – С. 161-165.

Шевченко Ю.В., Акмалдінова В.Є., Волковська Г.Г. Оцінка впливу цифрових мобільних додатків на транспортну галузь. Науковий журнал «Вчені записки». Серія: «Технічні науки», зб. наук. пр. – К.:  Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 2021. – вип. 32 (71) No 4 – С. 270-276.

Акмалдінова В.Є. Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з транспортних технологій (на повітряному транспорті) в технічному університеті у дискурсі педагогічної теорії. Virtus: Scientific Journal. Серія: «Педагогіка», Монреаль, Канада, Вид-во: CPM «ASF». № 54. 2021.- С. 44-48.

Акмалдінова В.Є. Сутнісна характеристика готовності майбутніх магістрів з транспортних технологій (на повітряному транспорті) до професійної діяльності. «Materials of the XVII International Scientific and Practical Conference Modern European Science – 2021, June 30 – July 7, 2021: Sheffield. Science and  Education LTD. – Р. 73-75.

Акмалдінова В.Є. Особливості підготовки майбутніх магістрів з транспортних технологій (на повітряному транспорті) у зарубіжній практиці. Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Вип. 77, Т.1. – 2021р. – С. 92-97.

Акмалдінова В.Є. Теоретичні аспекти феномена «готовність майбутніх магістрів з транспортних технологій (на повітряному транспорті)» до професійної діяльності. Освітній дискурс : збірник наукових праць. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. № 33 (2). – С. 17-24.

 

Акмалдінова О.М., Козелецька І.С., Акмалдінова В.Є. Практикум. «Professional English. Basics of Transport Technologies» для студентів 2-го курсу спеціальності 275 (транспортні технології на повітряному транспорті). К.: НАУ. 4 др.арк. – 2021р.